Drugačija perspektiva: Izmjene i dopune Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

Drugačija perspektiva: Izmjene i dopune Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

Proteklih dana u medijima je objavljen veliki broj naslova vezanih za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija. Većina njih fokusirala su se na diplome lošijeg kvaliteta, sumnjivog porijekla i tzv. mill diplome, zanemarujući činjenicu da se u Crnu Goru uvoze i...

MEOH - Otvoreni Dani Ambasada

MEOH - Otvoreni Dani Ambasada

Održani “Otvoreni Dani Ambasada” u crnogorskim ambasadama Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI), u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Upravom za dijasporu, organizovala je u subotu 19. oktobra o.g. sedme Otvorene dane ambasada – Montenegro Embassies Open House (MEOH) u crnogorskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta. Jedan od glavnih prioriteta...

Mreža mozgova: Poziv za studente mentore

Mreža mozgova: Poziv za studente mentore

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OMSA) u saradnji sa Udruženjem pedagoga Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, sprovodi projekat Web akademije „Mreža mozgova“. Cilj projekta je povezivanje i umrežavanje izvrsnih studenata u inostranstvu sa najtalentovanijim, najambicioznijim i najkreativnijim srednjoškolcima u Crnoj Gori. U poslednjoj fazi projekta koja...

Meet Us In 2019

Meet Us In 2019

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu i ove godine organizuje neformalno okupljanje studenata širom svijeta u toku proljećnog regrutacionog perioda, pod nazivom "•MeetUsIn• your town". Kao i prethodnih godina, ideja je iskoristiti već postojeće atraktivne događaje i dešavanja u velikom broju država širom svijeta i napraviti neinstitucionalnu alternativu već tradicionalnom MEOH-u....

Editorijal ''Van amfiteatra''

Editorijal ''Van amfiteatra''

Početak semestra kao i početak proljeća protiče u znaku lanisranja Editorijala ''Van amfiteatra''. U okviru Editorijala za 2018/19 biće objavljivani intervjui sa uspješnim sportistima i umjetnicima među crnogorskim studentima u inostranstvu. Osim što su istinski ambasadori Crne Gore u akademskom svijetu, studenti koji se bave kulturom, umjetnošću i sportom dostojno...

Upravni odbor Organizacije je na osnovu Poziva za kandidature za predsjednika Skupštine odlučio da imenuje Matiju Kekovića za V.D. Predsjednika Skupštine OCSI do održavanja Zimske skupštine. 

Obrazloženje: 

Na Poziv za kandidature za predsjednika Skupštine, objavljenog 20.11.2019. na zvaničnom sajtu Organizacije, pristigla je jedna prijava. Uvidom u istu, Komisija je utvrdila ispunjenost svih kriterijuma i utvrdila validnost prijave. Zbog broja dostiglih prijava, odlučeno je u dispozitivu da Matija Keković bude proglašen V.D. Predsjednikom Skupštine do održavanja Zimske skupštine, kada će članstvo imati priliku da odluku o njegovom konačnom izboru formalno potvrdi.

Kratka biografija:

Matija Keković rođen je 1997. godine i studira na Universita Commerciale Luigi Bocconi. Pohađao je British International School of Ljubljana gdje je završio srednju školu, a u Italiji studira na fakultetu za Međunarodnu ekonomiju i menadžment. Tokom svog školovanja, Matija je aktivno učestvovao u mnogim humanitarnim i volonterskim aktivnostima, a aktivan je član OCSI i trenutni PoC za Milano. U ovkiru svog profesionalnog iskustva, radio je u EY, Heineken, Entext i Panevivo. Na Radio Bocconi vodi svoju sopstvenu emisiju vezanu za muzičku kulturu. Govori engleski, italijanski i španski jezik. 

 

U nastavku prenosimo njegovo obraćanje OCSI članovima i alumnistima:

"Pozdrav svima! Veliko mi je zadovoljstvo što ću obavljati funkciju predsjednika Skupstine OMSA-e u narednoj akademskoj godini. Srećan sam što sam postao dio tima koji ima veoma plemeniti i dobrobitni cilj - poboljšavanje ambijenta i platforme u okviru koje studenti odlaze i borave na studijama u inostranstvu. Ispunjavanje tog cilja nije samo koristan za same studente, već i za njihove porodice i za onaj dio populacije koji tek treba da postanu studenti. Stoga se nadam intezivnijem angažmanu trenutnih studenata, kako bi bili bliži tom cilju. Vjerujem da ćemo ispuniti očekivanja cjelokupne zajednice i imati uspješnu godinu."

 

Ramada 149


Proteklih dana u medijima je objavljen veliki broj naslova vezanih za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija. Većina njih fokusirala su se na diplome lošijeg kvaliteta, sumnjivog porijekla i tzv. mill diplome, zanemarujući činjenicu da se u Crnu Goru uvoze i kvalitetne diplome sa prestižnih svjetskih univerziteta i diplome sa studijskih programa koji ne postoje u Crnoj Gori.

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) podržava inicijativu Ministarstva prosvjete za izmjenu postojećeg Zakona, provjeru kvaliteta diploma prije njihovog priznavanja i dalji razvoj crnogorskog tržišta rada baziranog na fer i konkurentnim principama. OCSI takođe želi da podsjeti da se u Crnu Goru uvoze i diplome sa mnogo kompetitivnijih, kvalitetnijih, naprednijih i modernijih studijskih programa nego što su to crnogorski. Crna Gora, ni u kojem slučaju, ne smije zaustaviti uvoz takvih diploma i ne smije ograničiti mobilnost mladih. Naše društvo nema privilegiju da dozvoli bilo kakav dalji odliv mozgova, već se treba fokusirati na ulaganja u cirkulaciju mozgova, odnosno proces u kojem se kvalitetno obrazovani i visoko specijalizovani kadar, koji se školuje u inostranstvu, vraća u svoju matičnu državu.

OCSI podsjeća javnost da se trenutno na institucijama visokog obrazovanja širom svijeta nalazi oko 1400 studenata, ne uključujući crnogorske studente u državama regiona. Ukoliko uzmemo u obzir da je i tokom prethodnih godina veliki broj crnogorskih studenata završio svoje studije na prestižnim univerzitetima širom svijeta, ukupan broj školovanog kadra u inostranstvu, isključujući države regiona, dostiže cifru od više hiljada ljudi. Međutim, samo dio njih se vratio u Crnu Goru. Zato, naš fokus treba biti usmjeren na kreiranje nesmetanih uslova za povratak školovanog kadra koji svoje diplome stiče na kvalitetnim studijskim programima.

Stoga, OCSI je u okviru javne rasprave predložila uvođenje člana Zakona kojim će se garantovati automatsko priznavanje diploma, koje dolaze sa svih institucija visokog obrazovanja bolje rangiranih od najbolje rangiranog crnogroskog univerziteta na relevantnim svjetskim rang listama univerziteta. Alternativno, u duhu evropskih integracija, OCSI je predložila automatsko priznavanje diploma iz EU, EEA i OECD zemalja članica. Pored automatskog priznavanja diploma, OCSI je za sva druga moguća upoređivanja inostranih studijskih programa sa crnogorskim jasno istakla da se detaljniji uslovi moraju pažljivo definisati podzakonskim aktima zbog različitosti obrazovnih sistema i specifičnosti mnogih studijskih programa. Razlike u studijskim programima moraju biti analizarane iz pozitivnih i negativnih aspekata, i u odnosu na ispunjenost minimuma kriterijuma se vršiti priznavanje/djelimično priznavanje/nepriznavanje diploma. Konačno, OCSI je izrazila zabrinutost kada je u pitanju način izbora eksperata i nepostojanja standarda u odnosu na koje će se cijeniti studijske programe neregulisanih profesija, koji ne postoje u Crnoj Gori.  

Podsjećamo, veliki broj crnogroskih vladika i vladara, ali i intelektualnih, kulturnih i naučnih elita su se kroz prošlost školovalo u inostranstvu i svoje znanje donosili u Crnu Goru. Danas, veliki broj mladih ljekara, naučnika, umjetnika i drugih profesija, stiču svoja znanja na univerzitetima širom svijeta zato što u Crnoj Gori nemaju priliku za usavršavanjem u tim oblastima. Mladi ljudi su najveći potencijal koji Crna Gora ima, koji ne smiju biti posmatrani kao problem, već kao resurs koji treba podržati i iskoristiti za dalji napredak društva. Ukoliko se odluče da svoje obrazovne aspiracije ostvaruju na kvalitetnim studijskim programima širom svijeta, onda se za njihov povratak moraju stvoriti uslovi. Znanja, vještine i iskustva stečena u inostranstvu nikako ne mogu naškoditi Crnoj Gori, već naprotiv – jedino pomoći njenom razvoju.

OCSI, kao što je to radila i do sada, će nastaviti da prati proces izmjena Nacrta zakona i nastaviti da nudi svoju pomoć svim nadležnim institucijama u kreiranju politika koje se tiču crnogorskih studenata u inostranstvu. Vjerujemo da će Nacrt ovog zakona biti prilagođen potrebama, i baziran na vrijednostima i tekovinama pravednih demokratskih društava koji promovišu kompetitivnost i mobilnost mladih, kojima teži i crnogorsko.

Održani “Otvoreni Dani Ambasada” u crnogorskim ambasadama

ODRŽANI “OTVORENI DANI AMBASADA” U CRNOGORSKIM AMBASADAMAOrganizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI), u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Upravom za dijasporu, organizovala je u subotu 19. oktobra o.g. sedme Otvorene dane ambasada – Montenegro Embassies Open House (MEOH) u crnogorskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta. Jedan od glavnih prioriteta organizacije je obrazovna i radna mobilnost, kao i proaktivan pristup crnogorskih studenata prema matici. Oko 1 400 studenata stiče akademsko znanje širom svijeta i uspostavljena je saradnja sa nizom relevantnih institucija i kompanija u Crnoj Gori, koje bi omogućile praksu, sezonske poslove i pružila priliku da naši studenti započnu svoju profesionalnu karijeru.

„Otvoreni dani ambasada“ organizovani su u brojnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, i to u Belgiji, Mađarskoj, Kini, Argentini, Grčkoj, Italiji, Francuskoj, Poljskoj, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, Turskoj, Ruskoj Federaciji, SAD-u, Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj Konfederaciji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske. Događajima su takođe prisustvovali i bivši studenti (CSI alumni), koji su govorili o svom studentskom životu i radnom iskustvu u zemlji prijema. Studenti su imali prilike da razgovoraju i sa privrednicima, kulturnim poslenicima, sportistima porijeklom iz Crne Gore.

Ambasador Crne Gore u R. Argentini prof. dr Srđan Stanković izrazio je zadovoljstvo što sve veći broj naših studenata studira na argentinskim fakultetima i naveo da su studenti dostojni reprezenti Crne Gore, što je rezultiralo posjetama argentinskih studenata Crnoj Gori. Generalni konzul Crne Gore u Frankfurtu Ivana Đukanović apostrofirala je kvalitet studija u Njemačkoj i istakla spremnost konzulata da okuplja i umrežuje studente, u cilju jačanja veza sa maticom. Ambasador Crne Gore u R. Sloveniji prof. dr Vujica Lazović kazao je da su dobri međudržavni odnosi R. Slovenije i Crne Gore prenešeni na polje obrazovanja, pa crnogorski studenti mogu studirati na slovenačkim univerzitetima pod istim uslovima kao slovenački studenti. Istakao je da crnogorski studenti koji studiraju na prestižnim univerzitetima širom svijeta mogu predstavljati pokretačku snagu budućeg ekonomskog, ali i sveukupnog razvoja Crne Gore. Ambasador Crne Gore u Mađarskoj mr Aleksandar Moštrokol istakao je da naši studenti predstavljaju „malu crnogorsku studentsku koloniju u Mađarskoj“. Dodao je da je izuzetno važno njihovo učešće u aktivnostima Ambasade, kao i da će Ambasada nastojati da podrži svaku inicijativu i zahtjeve studenata. Ambasador Crne Gore u Londonu Borislav Banović je naznačio da je ovakva inicijativa okupljanja studenata dobra prilika za razmjenu iskustava, sa posebnim fokusom na visoko obrazovanje i potencijal crnogorskih studenata u UK. Među gostima su bili i doktori nauka koji rade u istraživačkim centrima, a koji su izrazili želju da sarađuju sa matičnim Ministarstvom nauke i drugim relevantnim crnogorskim institucijama koje se bave poslovima iz oblasti nauke. U susretu sa ambasadorkom Crne Gore u Rimu dr Sanjom Vlahović, prisutni studenti su imali prilike da se upoznaju sa projektom saradnje italijanskog Nacionalnog savjeta za istraživanje (CNR) i Istorijskog instituta Crne Gore pod nazivom „Arheološka laboratorija Italija – Crna Gora“, u okviru kojeg se istražuje arheološki lokalitet antičkog rimskog grada Duklja. Ambasadorka Crne Gore u Atini Ana Vukadinović je, tokom susreta sa našim studentima u Grčkoj, pohvalila aktivan angažman crnogorskih kadeta koji se obrazuju na vojnim akademijama u Grčkoj. Upoznala je prisutne sa inicijativom formiranja Udruženja Crnogoraca u Grčkoj, potom imenovanja počasnog konzula Crne Gore u Solunu. Takođe, informisala je da će Ambasada učestvovati na XX Međunarodnom Božićnom bazaru krajem novembra o.g.

Studenti su izrazili zadovoljstvo spremnošću diplomatsko-konzularnih predstavništava da budu njihov oslonac u zemljama prijema, a ove susrete okarakterisali kao priliku da govore o problemima sa kojima se suočavaju tokom perioda studiranja u inostranstvu. 

Uzd

 

Izvor: Uprava za dijasporu

 

Više fotografija je dostupno na Facebook stranici OCSI.

Poziv za kandidature za Predsjednika/Predsjednicu Skupštine Organizacije

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu objavljuje Poziv za kandidature za poziciju Predsjednika/Predsjednicu Skupštine Organizacije

Skupština je najviši organ odlučivanja OCSI. Skupština odlučuje o svim pitanjima u okviru važećeg Statuta, izuzev onih pitanja koja se statutom ubrajaju u nadležnost nekog drugog OCSI organa. Godišnje se održavaju dvije redovne OCSI Skupštine i to Zimska i Ljetnja, u vrijeme koje odredi Upravni odbor Organizacije. Skupštinom predsjedava Zamjenik Izvršnog dirketora OCSI (u daljem tekstu, Predsjedavajući Skupštinom OCSI)

Predsjednik/Predsjednica Skupštine OCSI je takođe član Upravnog Odbora, izabran/a od strane registrovanih članova Organizacije.

Mandat traje godinu dana i primarni zadaci pozicije su:

 • vođenje globalne OCSI mreže članova i Alumnija,
 • posvećen rad na identifikovanju izazova i problema sa kojima se suočavaju pripadnici CSI populacije i njihovo adresiranje,
 • koordinacija lokalnih koordinatora OCSI i predstavnika nodova,
 • organizacija Zimske i Ljetnje Skupštine
 • organizacija izbora budućeg Predsjedavajućeg/e Skupštine

Kandidatura za poziciju uključuje prijavnu formu (koju svi kandidati popunjavaju na linku: https://bit.ly/37mOCGg ) i link videa (sa npr. we transfera ili slične platforme) od najviše 90 sekundi. Kandidati iz država u kojima postoji OCSI nod, Slovenija i Mađarska, trebaju biti nominovani na nivou noda, od strane većine registrovanih članova u nodu. Kandidati iz ostalih država mogu dostaviti direktne aplikacije. Video zapisi će biti objavljeni na OCSI YouTube strani 02.12.2019. godine. Izborni proces će biti otvoren od 02.12. do 08.12, a pravo glasa imaju svi OCSI članovi i alumniji koji su registrovani zaključno sa 01.12.2019.

Važne informacije

 • Za pozicije u UO se mogu prijaviti isključivo članovi Organizacije. Za više informacija o uslovima i načinu registracije, posjetite: www.omsa.me
 • Period trajanja mandata: 1 godina dana
 • Početak mandata: decembar 2019.
 • Rad u UO nije plaćen. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu u UO koje se mogu prinznati kao zamjena za stažiranje, za dati period.
 • Nedjeljna angažnovanost, u zavisnosti od potrebe, traje u prosjeku od 5 do 7 ranih sati.


Rok za slanje kandidatura je 01.12.2019. do 23.59h. Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte: ocsi.omsa@gmail.com

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OMSA) u saradnji sa Udruženjem pedagoga Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, sprovodi projekat Web akademije „Mreža mozgova“.

Cilj projekta je povezivanje i umrežavanje izvrsnih studenata u inostranstvu sa najtalentovanijim, najambicioznijim i najkreativnijim srednjoškolcima u Crnoj Gori.

U poslednjoj fazi projekta koja je sprovedena, izabrani su polaznici akademije: Andreja Živković, Anja Radulović, Anđela Obradović, David Vuković, Helena Perović, Ilha Adrović, Jovan Kašćelan, Miloš Barjaktarević, Valentina Špirić, Željko Tanjević.

Svako od njih će dobiti mentora od studenata iz inostranstva sa kojim će sarađivati u cilju unapređenja i poboljšanja znanja, karijerne orjentacije, usmjeravanja na najbolje akademske programe u zemlji i inostranstvu.

Oblasti prema kojima su oni izrazili interesovanje su sledeće:

 • Računarske nauke: Vještačka inteligencija
 • Elektrotehnika, elektronika, elektroenergetske mreže i signali, vještačka inteligencija i njena primjena(posebno u medicini)
 • Medicina
 • Matematika
 • Hemija, biologija i srodne discipline
 • Programiranje, naročito algoritamsko programiranje i matematika
 • Matematika i teorija brojeva.
 • Fizika (eksperimentalna, teorijska, fizika elementarnih čestica, elektrostatika), astronomija, programiranje, vještačka intaligencija, robotika, matematika-
 • Elektrotehnika: Elektronika i robotika

OMSA poziva sve zainteresovane studente iz inostranstva koji se bave navedenim ili srodnim oblastima da se prijave putem popunjavanja formulara na linku: https://bit.ly/2XnJY6l

Planirani fond web radionica je 4(četiri).

Projekat će se izvoditi u formi četiri onlajn radionica na kojima bi zapaženi studenti sa reprezentativnim akademskim znanjem i vještinama izložili na prijemčiv, primjeren i uzrastu prilagođen način tematiku iz nauke za koju učenik aplicira.

U toku radionice će se koristiti softverski programi karakteristični za studijski program. Mentor će nastojati da na interkativan i prilagođen način izloži tematiku koja se izučava na fakultetu, kako bi učenik dobio cjelovitu sliku i uvjerljivu predstavu o studiranju na konkretnom programu.

Osim poboljšanja i unapređenja znanja, od mentora se očekuje da dio radionice posveti karijernom usavršavanju i identifikovanju adekvatnih akademskih programa.

Radionice će se održavati krajem novembra i početkom decembra.

Izabrani studenti pripremaju rezime svake radionice i predstavljaju ga organizacionom timu za implementaciju projekta.

Novčana naknada za radionicu je obezbijeđena od strane Ministarstva sporta i mladih i iznosi 40e po radionici.

Deadline za prijave studenata: 23.11.2019 u 23.59.

Konkurs za članove Upravnog odbora OCSI za akademsku 2019/20. godinu

 

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu raspisuje Konkurs za članove Upravnog odbora za akademsku 2019/20. godinu.

Upravni odbor je izvršni organ OCSI. Zadatak Upravnog odbora je da predstavlja OCSI, bude odgovoran za svakodnevno upravljanje i menadžment OCSI, promoviše i nadgleda OCSI aktivnosti, osigura efikasnost djelovanja OCSI i privrženost definisanoj viziji i ciljevima, kao i da izvršava i sprovodi odluke OCSI Skupštine.

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

 • ispunjava godišnju agendu koju im povjerava Bord poverenika OCSI
 • priprema prijedloge odluka za Skupštinu
 • donosi opšte akte OCSI, osim Statuta
 • donosi odluke koje nisu u nadležnosti Skupštine
 • odlučuje o povezivanju i saradnji sa drugim organizacijama
 • realizuje poslovnu politiku OCSI
 • predlaže opoziv članova Upravnog odbora ukoliko za to postoji potreba
 • vrši druge poslove po nalogu Skupštine ili Borda povjerenika
 • dostavlja godišnji izvještaj rada OCSI i predlog strategije za nastavak djelovanja u narednoj godini Bordu povjerenika OCSI nakon svake Ljetnje Skupštine 

U akademskoj 2019/20. godini, raspisuje se poziv za sljedeće pozicije u Upravnom odboru: Finansijsko administrativni direktor, Programski direktor, Kreativni direktor, HR Direktor, Direktor za razvoj, Editor i Direktor za komunikacije.  Pregled glavnih zadata članova UO dat je u tabeli u Aneksu 1.  

Prijave kandidata se vrše popunjavanjem upitnika na ovom linku. Dodatna dokumenta o relevantnom radnom iskustvu, potvrde o uspješno završenim projektnim aktivnostima u ime OCSI, preporuke i drugi dokumenti, će biti dodatno vrijednovani.

Važne informacije

 • Za pozicije u UO se mogu prijaviti isključivo članovi Organizacije. Za više informacija o uslovima i načinu registracije, posjetite: www.omsa.me
 • Period trajanja mandata: 20.11.2019. – 31.10.2020.
 • Probni period: 2 mjeseca
 • Rad u UO nije plaćen. OCSI, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore, će izdati potvrde o angažmanu u UO koje se mogu prinznati kao zamjena za stažiranje, za dati period.
 • Nedjeljna angažnovanost, u zavisnosti od potrebe, traje u prosjeku od 5 do 7 ranih sati.


Rok za slanje aplikacija je 11.11.2019. do 23.59h. Za sva dodatna pitanja ili nedoumice, kontaktirajte:  ocsi.omsa@gmail.com

Organizacija Crnogorskih Studenata u Inostranstvu (OCSI) je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija koja okuplja crnogorske studente na full-time studijama u inostranstvu, na programima razmjene u trajanju od godinu dana, kao i studente koji su završili studije (Alumni). Osim članova, clijne grupe rada OCSI su srednjoškolci, crnogorski studenti u inostranstvu na programima razmjene kraćim od godinu dana, kao i predstavnici crnogorske akademske, umjetničke, diplomatske i preduzetničke dijaspore. Vizija OCSI su crnogorski studenti u inostranstvu ujedinjeni u promociji znanja i iskustva kroz OCSI, kao najkompletnija i informacijama najbogatija, mreža crnogorskih studenata u inostranstvu, sa kapacitetom za aktivno globalno, regionalno i lokalno djelovanje. Više o Organizaciji: www.omsa.me 

 

 1. Feed
 2. Video
 3. Audio
Održani Dani otvorenih vrata Ambasada Uprava za dijasporu (22/11/2019)
 
Sve više mladih studira u Sloveniji: Blizu domovine, još bliže Evropi! Portal Vijesti (17/11/2019)
 
O studiranju u inostranstvu Monitor (02/11/2019)
Link do članka
 
Objavljen Konkurs za učešće na projektu "Mreža mozgova" Ministarstvo prosvjete (26/09/2019)
 
Reagovanje na saopštenje Ministarstva zdravlja Antena M (06/09/2019)
 
Održana Ljetnja skupština Vlada Crne Gore (24/07/2019)
 
Želimo da studenti ostanu vezani za Crnu Goru Portal Vijesti (22/07/2019)
 
Crnogorski studenti u Tivtu Radio Tivat (22/07/2019)
Link do članka
 
Najviše mladih iz Crne Gore studira u Italiji i Turskoj Portal Vijesti (14/04/2019)
Link do članka
 
Kako žive crnogorski studenti u inostranstvu Portal Analitika (26/02/2019)
 
Vlada da garantuje kreditiranje talentovanih studenata Portal RTCG (19/06/2018) 
Link do članka
 
Southampton postgraduates seize victory in a challenging Association of Project Management contest Southapmton Business School (27/03/17) 
 
Marija Đurđevac studira u Izmiru: Preko kursa turskog jezika do stipendije MNE Magazin (21/03/17) 
 
Dena Dervanović - Lund, grad koji motiviše!  swedenabroad portal Ambasade Švedske, Beograd (03/03/17)
 
Kaj bo z zapuščenimi zapori v Mariboru? (Šta će biti sa zapuštenim zatvorima u Mariboru?) maribor24.si (03/03/17)
 
Povratak tradiciji je neminovan AntenaM (27/02/17)
 
Crnogorski studenti u inostranstvu neiskorišćeni potencijal AntenaM (20/02/17)
 
Istraživač - Nacionalne stipendije za izvrsnost. RTCG (29.12.2016)
 
Podgoričanin Balša Lubarda u Velsu: Istražuje povezanost nacionalizma sa ekološkom bezbjednošću MNE Magazin (27/10/16)
 
Izlaganje Filipa Radenovića: CNN Image Retrieval Learns from BoW: Unsupervised Fine-Tuning with Hard Examples (24/10/16) 
Link do članka
 
Crnogorski studenti u inostranstvu: Ne robujemo rokovima kao stranci, a opet postižemo sve Antena M (16/10/16)
 
Odliv mozgova: Odlaze li nam najbolji? Antena M (22/8/16)
 

„Ambasadori” - na stipendijama Portal Analitika
Link do članka

Organizovan prvi „Ambasade Crne Gore-Otvorena kuća" događaj Ministarstvo Vanjskih poslova
Link do članka

Diplomatsko-konzularna predstavništva „otvaraju vrata“ za studente Portal Analitika
Link do članka

Dan otvorenih vrata za studente u 11 crnogorskih ambasada “ za studente Portal Analitika
Link do članka

Prvi Montenegro Embassies - Open House događaj Portal Vijesti
Link do članka

Studenti se upoznaju sa ambasadama Portal CDM
Link do članka

5 do 5, OMSA, 24.12.2012, Atlas TV

5 do 5, OMSA, 16.10.2013, Atlas TV

5 do 5, OMSA, 25.09.2013, Atlas TV

5 do 5, OMSA, 13.07.2013, Atlas TV

5 do 5, OMSA, 25.05.2013, Atlas TV

07
JUN
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Ana Music 
Link do audio snimka
25
MAJ
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Milena Stankovic 
Link do audio snimka
17
MAJ
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Bozidar Bukilic 
Link do audio snimka
29
MAR
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Luka Vukadinović 
Link do audio snimka
24
MAR
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Sanja Šćepanović 
Link do audio snimka
01
MAR
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Jelena Pečurica
Link do audio snimka
15
FEB
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Aleksandar Jaćimović
Link do audio snimka
08
FEB
2013
Radio Antena M - Sapienti Sat - Marija Raspopović
Link do audio snimka