ME Forum

Pridružite nam se u organizaciji jedinstvenog networking događaja koji će okupiti najambicionziju, najtalentovaniju i najproaktivniju omladinu Crne Gore i omogućiti im direktnu interakciju sa crnogorskim liderima i donosiocima odluka.

ME Forum je cjelodnevni događaj planiran za subotu, 19.07.2014. Cilj projekta je kreiranje aktivne i profesionalne atmosfere, u kojoj ce doći do neophodne intergeneracijske razmjene ideja i informacija, i kroz koju će na adekvatan način biti prikazana kreativna i preduzetnička snaga mladih Crne Gore. Namjera je da, kroz otvorenu diskusiju, zajedno definišemo konkretne korake za unapređenje statusa mladih, ali i cjelokupnog crnogorskog društva. Forum se sastoji od tri panel diskusije, nazvane redom: Proaktivnost, Odgovornosti Sposobnost, i kulminira Networking događajem. Networking je zamišljen kao najveće kolaborativno okupljanje studenata i mladih profesionalaca u Crnoj Gori, koje će stimulisati kreativnu interakciju i omogućiti uspostavljanje novih kontakta, projektnih aktivnosti i biznisa.

Forum se sastoji od tri panel diskusije nazvane redom: Proaktivnost, Odgovornosti Sposobnost, i kulminira networking događajem. Panel sesija „Proaktivnost“ se fokusira na aktivno građanstvo kao osnovni preduslov za održivi razvoj, sa namjerom da se prikažu sve mogućnosti za mlade Crne Gore da aktivno doprinose razvoju crnogorskog društva. „Odgovornost“ će razmatrati ličnu, korporativnu i institucionalnu odgovornost prema jednom od ključnih nacionalnih resursa – našoj prirodnoj baštini, dok temom „Sposobnost“ želimo da se osvrnemo na neefikasnosti koje trenutno karakterišu crnogorsko tržište rada i sistem obrazovanja, i definišemo aktivnosti kojima mladi Crne Gore mogu konkretno doprinijeti poboljšanju situacije. Networking je zamišljen kao najveće kolaborativno okupljanje studenata i mladih profesionalaca u Crnoj Gori, koje će stimulisati kreativnu interakciju i omogućiti uspostavljanje novih kontakata, projektnih aktivnosti i biznisa. Detaljnije informacije možete naći na sajtu ME Foruma.

OCSI poziva sve zaintersovane maturante, studente i mlade profesionalce u Crnoj Gori, do 30 godina starosti da se za učešće na Forumu prijave popunjavanjem jednostavnog aplikacionog formulara na sajtu ME Foruma.

Takođe pozivamo sve crnogorske (ili koje djeluju u Crnoj Gori) kompanije, institucije i organizacije da podže događaj  kroz dirketno učešće, predlog učesnika ili organizacionu pomoć. Ukoliko želite pružiti organizacionu ili finansijsku pomoć to možete učiniti tako što ćete postati jednim od naših Premium, Gold, Silver organizacionih partnera. Sve informacije o ovim oblicima saradnje možete naći u tekstu Predloga partnerstva datom na linku desno.

Ukoliko ste pak organičeni resursima, a želite da sudjelujete u networking događaju na kraju ME Foruma, da predstavite svoj rad mladim učesnicima Foruma, da ih regrutujete ili da se inspirišete njihovim radom i aktivnostima, to možete učiniti kroz networking partnerstvo.  Pozivnica za networking partnerstva data je na ovom linku.

Učinimo zajedno jul mjesec mjesecom mladih Crne Gore i organizujmo zajedno prvi ME Forum!


Lista aktivnosti:

- Ljetnja Skupština OCSI za registrovan člane i alumne

- ME Forum

  • Proaktivnost
  • Odgovornost
  • Sposobnost

Networking događaj

Moderatori:

jessica
Marija Novković
UNDP

Marija Novkovic is an anti-corruption practitioner with ten years of professional experience in the field of transparency and accountability and an advocate for innovation in development. Before joining UNDP, Marija was a Government of Montenegro employee, where she helped design and monitor the country’s first national anti-corruption action plan. Marija joined UNDP Montenegro in 2010 to manage the anti-corruption portfolio. In 2012 she began applying innovative concepts in her work. She spearheaded the establishment of an online petitioning platform, Citizens Voice, allowing every adult citizen of Montenegro to influence policy making. Marija led the implementation of the first social innovation project in Montenegro, helping create an environment for civic engagement in addressing burning social issues. The project resulted in an innovative partnership with the Ministry of Finance, where civic reporters aided by web/mobile applications lend a hand incurbing informal economy. The project was featured as one of the 7 Bright Spots at the 2013 OGP Annual Summit. She regularly writes on open government issues for UNDP's Voices from Eurasia blog and her articles have been published, among others, by the Guardian.

Get in touch with Marija on Twitter: @MariaNovkovic or LinkedIn.


jessica
Milica Minić
Atlas RTV

jessica
Bojana Bulatović
Uprava za mlade i sport

Bojana Bulatović radi kao savjetnica za međunarodnu saradnju u Upravi za mlade i sport. U polju omladinske politike najviše je interesuje oblast učešća mladih u donošenju odluka na kojoj trenutno ima priliku da radi kroz proces izrade prvog Zakona o mladima. U slobodno vrijeme, kroz ulogu predsjednice, doprinosi radu Inicijativne grupe Alpbah Podgorica (IGAP), član mreže Evropskog foruma Alpbah. Bojana je diplomirala francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore 2008. godine. Iste godine je, u Crnoj Gori, završila dvogodišnji kurs "Liderstvo i omladinski rad u zajednici" Škole za obrazovanje i komunikaciju Univerziteta u Jonkopingu, Švedska.


Predložena agenda

10:00 Ljetnja Skupstina OCSI

ME Forum

12:00 Dolazak učesnika

13:00 Otvaranje Foruma


     Panel Sesija

13:20 Proaktivnost

14:50 Pauza


     Panel Sesija

15:10 Odgovornost

16:40 Pauza


     Panel Sesija

17:00 Sposobnost


18:40  Priprema za Networking događaj - dočekivanje zvanica  Networking-a

18:50 Priprema za grupnu fotografiju
19:00 Grupna fotografija

 

19:30  Otvaranje networking događaja
19:30  Obraćanje Izvršnog direkotra OCSI

19:45 Počasni govornik

20:00 ME Forum 2014 – Objave

20:10 OCSI Iznenađenje

20:30 Networking

22:00 End of the Event

19.07.2014. Hotel "Splendid", Bečići


Galerije sa predhodnih događaja

Okupljanje u Crnoj Gori

Ljetnja Skupština OCSI

Zimska Skuptina OCSI


Share

Poziv za partnerstvo


Partneri

Premium

 
Gold

 
 
 
Silver
 
 

Institucionalna
  
 
 
Koordinacioni partner


Autor logoa Foruma: Miroslav Boljević

IT Podrška: Nenad Pejović

Koordinatori projekta

jacimovic gvozdenovic
 

Aleksandar Jaćimović

Marija Gvozdenović

 

Izvršni direktor OCSI

Koordinator eksternih odnosa OCSI

 

 
sanja milos
 

Sanja Šćepanović

Miloš Mirković

 

Zamjenik direktora OCSI

Koordinator za projekte i događaje

 

bojana danka
 

Bojana Ivanović

Melisa Kalač

 

Finansijski direktor OCSI

Koordinator unutrašnjih odnosa OCSI

 

 

Kosta Cerović

Fedja Pavlović

 

Savjetnik za odnose sa partnerima

PR za Crnu Goru

 

 
 

Božidar Bukilić


 

PoC za Španiju i Portugal
  

 

Kontakt

Aleksandar Jaćimović

(MNE) +382 67 549 972

(E) +34 666 270 082

a.s.jacimovic@omsa.me

Marija Gvozdenović

(MNE) +382 67 425 552

(AUT) +43 699 109 917 21

marija.gvozdenovic@omsa.me