Dan neuronauke

Otvoreni dani nauke 2014

Posjeti Otvorene dane nauke i upoznaj mlade naučnike i eksperte iz oblasti neuronauke iz pet različitih zemalja.

Nakon uspješno realizovane konferencije na temu aktivnosti iz Svemirske oblasti, tokom prošlogodišnjih Otvorenih Dana Nauke (ODN’13), OCSI priprema organizaciju konferencije na temu Neuronauke tokom ODN’14.
U ovoj godini, mi organizujemo konferenciju sa jednom jednako fascinatnom temom: u pitanju je Neuronauka – naučno istraživanje nervnog sistema. Godina 2014. je imenovana za Godinu Mozga u Evropi od strane Evropskog savjeta za izučavanje mozga, pozivajući na širu diskusiju impresivnih rezultata ostvarenih na polju kliničke, kognitivne i razvojne Neuronauke. S obzirom da je ova naučna disciplina nedovoljno istražena u Crnoj Gori, mi smatramo da je angažman publike na temu Neuronauke tokom ODN festivala, kroz seriju govora mladih eksperata, vrlo važan korak. Na ovaj način, između ostalog, mi se nadamo da doprinesemo inspiraciji mladih u Crnoj Gori da se bave naučnim radom.

Četvrtak, 25.09.2014. u 18:30h u Atlas Capital Centru u Podgorici


Govornici

Nuno Loureiro

Zemlja: Portugal

Tema: Interfejs mozak-mašina

 

Naučite da letite: kako mislima kontrolisati avion

Promjenom neuronske aktivnosti mozak ima izuzetan kapacitet da nauči kompleksna pravila. Korišćenjem interfejsa za prenošenje informacija direktno iz mozga prema mašinskim i informacionim sistemima, učimo kako se signali mijenjaju kada osoba uči da obavlja novu radnju ili zadatak. Mjerimo aktivnost mozga subjekta u realnom vremenu i koristimo informacije koje dobijemo da modifikujemo ponašanje eksternog uređaja. Radna hipoteza je da treniranjem subjekta on/a može da konsoliduje naučeno i da tako kontroliše eksterni uređaj. Nuno će takođe prezenotvati neke konkretne aplikacije i pokazati nam izuzetan potencijal koji ovaj proces ima da radikalno transformiše način na koji interagujemo sa svijetom oko nas.

http://www.bbc.com/news/technology-31584547


Merina Su

Zemlja: Velika Britanija

Tema: Neurofiziologija

 

Kako izučavati ljudski um: Vodič od neurona do mreža

Kako funkcioniše ljudski um je vijekovima staro pitanje kojim su se bavili još i antički Grci i Egipćani. U 21. vijeku se i dalje borimo da pronađemo odgovore. Ovaj govor će se baviti fenomenalnim radom ljudskog mozga i razmatraće zašto smo postavaljali pogrešna pitanja da saznamo kako on u stvari funkcioniše.


Elena Sügis

Zemlja: Estonija

Tema: Neuroinformatika

 

Šta vam vaša majka nikada nije rekla o mozgu

Većina naučnih istraživanja tretira uzroke starenja nervnog sistema i mozga tako što se fokusiraju ponaosob na mehanizme uključene u ovaj process ili tako što identifikuju interakcije na molekularnom nivou kroz koje se proces starenja fenotipa odvija u normalnim i u uslovima kada je subjekt obolio od neke bolesti. Istraživanje ovih interakcija ukazalo je na određene snažne veze između gena i proteina, kao i njihov potencijalni doprinos formiranju neurodegenerativnih bolesti kao što je Alchajmer. Ipak, osnovni mehanizmi se i dalje slabo razumiju. Da bi se ostvario neophodan napredak u ovom polju potrebno je da razumijemo razvoj i regulaciju neurona. U njenom radu, Elena se fokusira na neuronske matične ćelije. Ovo su višenamjenske ćelije koje mogu da se diferenciraju u glavne fenotipe nervnog sistema, i kreiraju neurone, astrocite i oligodendrocite. Zbog njihove sposobnost da se diferenciraju u različite tipove neuronskih rodova ove ćelije imaju centralnu ulogu u ćelijskim terapijama i modelovanju neurodegenerativnih i mentalnih bolesti koje prate starenje. U svom govoru, Elena će prikazati kompleksne regulatorne mehanizme uključene u neuronsku diferencijaciju i neurodenerativne bolesti povezanim sa starenjem.


Anne Urai

Zemlja: Holandija

Tema: Neurovizualizacija

 

Razmislite prije nego izaberete: Kako vaš mozak donosi najbolje odluke

Naši mozgovi konstantno procesuiraju informacije iz spoljašnjeg svijeta i transformišu ove informacije u korisne odluke. Ove odluke su izuzetno dobre čak i kada su bazirane na nepotpunim informacijama lošeg kvaliteta. Na primjer, kada je napolju maglovito, i dalje možemo da rezonujemo o tome koliko brzo vozi automobil koji nam se približava i da olučimo da li je sigurno da pređemo ulicu. Kako naši mozgovi donose ove odluke i dozvoljavalju nam da izaberemo najbolju između opcija koje imamo? U svom govoru Anne će dati pregled psihologije i neuronauke donošenja odluka i predstaviće svoje doktorsko istraživanje kojim pokušava da utvrdi kako je moguće unaprijediti donošenje odluka kroz trening.


Nikola Vuković

Zemlja: Crna Gora

Tema: Kognitivna neuronauka

 

Jezik i mozak: Šta znamo do sada i zašto je to važno?

Sposobnost da uči i koristi jezik je vjerovatno najprepoznativljija karakteristika ljudskih bića. Ipak procesuiranje jezika je ultimativna vježba za mozak i aktivnost koja je jednako komplikovana koliko je fascinirajuća. Uz pomoć poslednjih rezultata u kognitivnoj neuronauci u mogućnosti smo da pratimo mehanizme kroz koje mozak uči, razumije i pamti u normalnim okolnostima. Istovremeno, naučili smo mnogo kroz izučavanje poremećaja u jezičkim funkcijama, kao što je disleksija, anomija, afazija i povrede mozga. Koristeći rezultate i svog i istraživanja njegovih kolega, Nikola će prikazati kako poznavanje procesuiranja jezičkih funkcija pomaže u izučavanju jezika.


Poziv za partnerstvo

Poziv za partnerstvo 

Partneri

Ministarstvo nauke Vlade Crne Gore

mn

 


Koordinator projekta

TEDx projektni koordinator 

sanja
 

Sanja Šćepanović

Radica Stojanović 

 

BoT OCSI, PoC za Baltik i Finsku

TEDx Podgorica


 

 

Voditeljka programasara 

         Sara Backović
 


Reklama 

Kontakt

OMSA

Sanja Šćepanović

(MNE) +382 67 553 751

(FIN) +358 45 167 8338

sanja.scepanovic@omsa.me

 TEDxPodgorica

Radica Stojanović

(MNE) +382 68 133 569

 

radica@tedxpodgorica.me

 

Prošlogodišnji događaj

Galerija slika


 

ODN'13 Promotivni videoDragos Bratasanu
Link za video

Jessica Falahaut
Link za video

Guzel Kamaletdinova
Link za video

Michael Johnson
Link za video

Ashley Dale
Link za video