Utorak za nas: Tereza Vujošević

April 3, 2018

1.Reci nam nešto o tvom dosadašnjem školovanju? Tereza: Trenutno sam na studijama rodne ravnopravnosti (United Nations University Gender Equality Studies and Training UNU GEST), programu koji Univerzitet Ujedinjenih nacija, Univerzitet Islanda i Ministarstvo vanjskih poslova Islanda organizuju u Rejkjaviku. Osnovne studije sam završila na Fakultetu političkih nauka Univerzeta Crne Gore u Podgorici kao studentkinja generacije odsjeka politikologija. Specijalizirala sam politikologiju...

Utorak za nas: Nina Čabarkapa

March 6, 2018

1. Reci nam nešto o tvom dosadašnjem školovanju? Nina: Završila sam Osnovnu školu ,,Dr Dragiša Ivanović” u Podgorici, zatim upisala Srednju Medicinsku školu i učila 4 godine na smjeru -farmacija. Nakon toga sam dobila stipendiju za Moskvu, na Росси́йский национа́льный иссле́довательский медици́нский университе́т и́мени Н. И. Пирого́ва (u prevodu Ruskom nacionalnom istraživačkom medicinskom univerzitetu Pirogova). 2. Zašto baš Rusija i...