Izabrana je prva Generalna sekretarka OCSI

November 1, 2020

Tokom ovogodišnje Ljetnje skupštine, izglasane su izmjene i dopune Statuta OCSI koje su predvidjele osnivanje Sekretarijata, na čelu sa Generalnim/om sekretarom/kom. Bord povjerenika OCSI je, na osnovu Konkursa za Generalnog/u sekretara/ku, odlučio da ovu poziciju povjeri Katarini Gačević. Upravni odbor Organizacije i Bord povjerenika koriste priliku da čestitaju Katarini na izboru za prvu Generalnu sekretarku OCSI. U nastavku možete pročitati...

Konkurs za članove Sekretarijata

October 24, 2020

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) raspisuje Konkurs za članove Sekretarijata. Sekretarijat je izvršni organ OCSI. Zadatak Sekretarijata je da predstavlja OCSI, bude odgovoran za svakodnevno upravljanje i menadžment OCSI, promoviše i nadgleda OCSI aktivnosti, osigura efikasnost djelovanja OCSI i privrženost definisanoj viziji i ciljevima, kao i da izvršava i sprovodi odluke. Sekretarijat vrši sledeće poslove: ispunjava godišnju agendu koju...

Sajam studija u inostranstvu

October 20, 2020

Pozivamo vas da iskoristite jedinstvenu priliku da učestvujete na Sajmu studija u inostranstvu!  Sajam će biti održan 07. novembra online, sa početkom u 10:00h. Registrujte se ovdje najkasnije do 06. novembra do 18h! Namijenjen je srednjoškolcima/kama koji namjeravaju da započnu svoje školovanje u inostranstvu, onima kojima je potrebna pomoć oko donošenja odluka prilikom odabira studijskog polja, te zainteresovanim studentima koji razmišljaju...

Osnovana Naučno-istraživačka mreža OCSI

September 29, 2020

U avgustu ove godine, Skupština Organizacije je izmjenama i dopunama Statuta donijela odluku o osnivanju Naučno-istraživačke mreže Organizacije! Naučno-istraživačka mreža je nova struktura OCSI koji ima za cilj da okupi članove i alumniste Organizacije koji su aktivni PhD studenti, postdoc, istraživači i predavači na univerzitetima širom svijeta. Naučno-istraživačka mreža se bavi organizovanjem naučno-istraživačkih aktivnosti, povezivanjem članova mreže širom svijeta, iniciranjem...

Tražimo istraživače/ice za Procjenu CSI populacije

September 22, 2020

U okviru redovnih aktivnosti, OCSI/OMSA sprovodi Procjenu crnogorskih studenata u inostranstvu. Za potrebe istraživanja, Organizacija će dodijeliti dvije stipendije u iznosu od 200€ zainteresovanim studentima/studentkinjama koji će raditi na ovom istraživanju. Da biste se prijavili na Konkurs, neophodno je da budete registrovani/a član/članica OCSI , a u svojoj personal area na sajtu možete pronaći prijavni formular. Rok za prijavljivanje je 30....

Otvoren je Konkurs za lokalne koordinatore!

September 14, 2020

Lokalni koordinatori su jedan od najvrijednijih resursa OCSI. Kao integralni dio Organizacije, sama svrha i funkcionisanje Organizacije velikim dijelom zavisi od angažmana lokalnih koordinatora koji djeluju širom svijeta, tj. u državama u kojima studiraju. Lokalni koordinator može pružiti korisne informacije ili pomoći u procesu apliciranja, podijeliti savjete i organizovati aktivnosti koje se organizuju na nivou zajednice u kojoj djeluje! Više...