Održan Sajam studija u inostranstvu

November 10, 2020

Prvi OCSI Sajam studija u inostranstvu je održan 07. novembra! Namijenjen je bio srednjoškolcima/kama koji namjeravaju da započnu svoje školovanje u inostranstvu, onima kojima je potrebna pomoć oko donošenja odluka prilikom odabira studijskog polja, te zainteresovanim studentima koji razmišljaju kako da nastave studije u inostranstvu. Učešćem na Sajmu, imali su priliku da saznaju više o mogućnostima studiranja u inostranstvu, programima...

Izabrana je prva Generalna sekretarka OCSI

November 1, 2020

Tokom ovogodišnje Ljetnje skupštine, izglasane su izmjene i dopune Statuta OCSI koje su predvidjele osnivanje Sekretarijata, na čelu sa Generalnim/om sekretarom/kom. Bord povjerenika OCSI je, na osnovu Konkursa za Generalnog/u sekretara/ku, odlučio da ovu poziciju povjeri Katarini Gačević. Upravni odbor Organizacije i Bord povjerenika koriste priliku da čestitaju Katarini na izboru za prvu Generalnu sekretarku OCSI. U nastavku možete pročitati...

Konkurs za članove Sekretarijata

October 24, 2020

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) raspisuje Konkurs za članove Sekretarijata. Sekretarijat je izvršni organ OCSI. Zadatak Sekretarijata je da predstavlja OCSI, bude odgovoran za svakodnevno upravljanje i menadžment OCSI, promoviše i nadgleda OCSI aktivnosti, osigura efikasnost djelovanja OCSI i privrženost definisanoj viziji i ciljevima, kao i da izvršava i sprovodi odluke. Sekretarijat vrši sledeće poslove: ispunjava godišnju agendu koju...

Sajam studija u inostranstvu

October 20, 2020

Pozivamo vas da iskoristite jedinstvenu priliku da učestvujete na Sajmu studija u inostranstvu!  Sajam će biti održan 07. novembra online, sa početkom u 10:00h. Registrujte se ovdje najkasnije do 06. novembra do 18h! Namijenjen je srednjoškolcima/kama koji namjeravaju da započnu svoje školovanje u inostranstvu, onima kojima je potrebna pomoć oko donošenja odluka prilikom odabira studijskog polja, te zainteresovanim studentima koji razmišljaju...

Osnovana Naučno-istraživačka mreža OCSI

September 29, 2020

U avgustu ove godine, Skupština Organizacije je izmjenama i dopunama Statuta donijela odluku o osnivanju Naučno-istraživačke mreže Organizacije! Naučno-istraživačka mreža je nova struktura OCSI koji ima za cilj da okupi članove i alumniste Organizacije koji su aktivni PhD studenti, postdoc, istraživači i predavači na univerzitetima širom svijeta. Naučno-istraživačka mreža se bavi organizovanjem naučno-istraživačkih aktivnosti, povezivanjem članova mreže širom svijeta, iniciranjem...